Nagrody naukowe Rektora UŁ

za osiągnięcia naukowo-badawcze

za rok 2021

Nagrody indywidualne 

Nagrody indywidualne I stopnia

Nagrody indywidualne II stopnia

Nagrody indywidualne III stopnia

Nagrody zespołowe 

Nagrody zespołowe I stopnia

Nagrody zespołowe II stopnia

Nagrody zespołowe III stopnia

Wystawa powstała we współpracy z logo WUŁ